PISA 2018

pisa

Τι αξιολογεί το PISA;


Το Πρόγραμμα PISA : Αξιολογεί τη βασική κατανομή των γνωστικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (αλλά και των αντιπροσωπευόμενων από αυτούς) μαθητών.
Μας δείχνει σε ποιο βαθμό οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μαθητών (στο γνωστικό πεδίο, αλλά και στην κριτική αντιμετώπιση των ζητημάτων που κατά καιρούς ανακύπτουν) σχετίζονται με τις δημογραφικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές και -βεβαίως- τις εκπαιδευτικές μεταβλητές.
Αποκαλύπτει όψεις των αλλαγών στις μαθητικές επιδόσεις, αλλά και τη συνάφεια μεταξύ επιπέδου των μαθητών και των διαφορετικών τύπων ή μεταβλητών του μαθησιακού περιβάλλοντός τους.
Αποτιμά πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής τους ζωής.
Αποκαλύπτει το βαθμό, κατά τον οποίο μπορούν οι 15χρονοι μαθητές να συμμετέχουν με πληρότητα και ισοτιμία στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τους.
Συλλέγει, επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, ώστε να διερευνηθούν οι πλείστοι εκείνοι παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στη συνολική εικόνα των μαθητικών επιδόσεων (οικογένεια, ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κ.ά), αλλά και να αναζητηθούν πρακτικές αντιμετώπισης των πιθανών εκπαιδευτικών ελλειμμάτων από πλευράς συμμετεχουσών χωρών.

 

Τα εργαλεία της έρευνας


Η συλλογή των δεδομένων

Τα δεδομένα της Έρευνας PISA συλλέγονται μέσω των παρακάτω εργαλείων:

  • Το Ηλεκτρονικό τεστ για τους μαθητές
  • Τα Ερωτηματολόγια για τους μαθητές
  • Το Ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές των σχολείων

Τα θέματα του Ηλεκτρονικού τεστ


Τα θέματα που χρησιμοποιούνται από το PISA για την αξιολόγηση του εγγραμματισμού, αφορούν σε αυθεντικές και συνήθεις καταστάσεις της καθημερινής ζωής και περιλαμβάνουν τα εξής:

Ένα εισαγωγικό κείμενο-ερέθισμα:

Πρόκειται για ένα κείμενο ή για συνδυασμό συνεχών ή/και μη συνεχών κειμένων (γραφήματα, εικόνες, αποσπάσματα από επιστημονικά ή εκλαϊκευμένα άρθρα εφημερίδων, ιστορικά ντοκουμέντα, λογοτεχνικά έργα, πρωτόκολλα έρευνας) που φέρουν ένα γενικό τίτλο.

Ερωτήσεις που ακολουθούν το εισαγωγικό κείμενο-ερέθισμα:

1.  Ερωτήσεις ανοικτού τύπου που ζητούν σχετικά εκτεταμένες απαντήσεις και συχνά απαιτούν από τους μαθητές να εξηγήσουν ή να αιτιολογήσουν.

2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου/σύντομης απάντησης που ζητούν από τους μαθητές είτε να συντάξουν την απάντησή τους με πολύ αυστηρούς περιορισμούς, είτε -απλώς- να συμπληρώσουν έναν αριθμό, μία λέξη ή μία σύντομη φράση ως απάντηση.

3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
α. στις οποίες οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μια (τη σωστή) από περισσότερες προτεινόμενες απαντήσεις.
β. στις οποίες οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από δύο δυνατές απαντήσεις (ναι/όχι, σωστό/λάθος κ.ά.), σε μια σειρά από διαφορετικές προτάσεις.

Παραδείγματα θεμάτων μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ
 

Τα Ερωτηματολόγια για τους μαθητές


Τα ερωτηματολόγια του μαθητή περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν στον ίδιο τον μαθητή, τον οικογενειακό του περίγυρο, καθώς και τις στάσεις και πεποιθήσεις του απέναντι στη μάθηση και προς το κύριο αντικείμενο αξιολόγησης της έρευνας. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η συσχέτιση της επίδοσης των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα με ατομικά ή οικογενειακά χαρακτηριστικά, αλλά και με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (λ.χ. μετανάστευση, φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων κ.ά.)

Παραδείγματα ερωτήσεων από τα ερωτηματολόγια του μαθητή μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ
 

Το Ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές των σχολείων

Το ερωτηματολόγιο του Διευθυντή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στο μέγεθος και τον τύπο του σχολείου, την πολιτική υποδοχής και ένταξης των μαθητών του, πιθανές διοικητικές τομές, παιδαγωγικές πρακτικές, οικονομικούς-υλικοτεχνικούς και εκπαιδευτικούς πόρους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται συσχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών και, ακολούθως, συνάγονται συμπεράσματα ή πιθανολογούνται αιτίες.


 

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

competitions

Ανακοινώσεις προς γονείς και κηδεμόνες

syll gon 4

Ώρες ενημέρωσης γονέων

parents meeting

Στοιχεία Επικοινωνίας (contact information)
31st Lyceum (Senior High School) of Thessaloniki - Greece

79 Anaximandrou str. TK 54250, Thessaloniki

Tel. +30 3210 316897 Fax +30 2310 303134


31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναξιμάνδρου 79,  Τ.Κ. 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310316897 Φαξ: 2310303134


email: 31lykthe(at)sch.gr


 

 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

ebooks