Tροποποιήσεις σε θέματα απουσιών

Θέματα απουσιών - Χαρακτηρισμός φοίτησης

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα ισχύοντα σε θέματα φοίτησης από το σχ. Έτος 2017-2018 και εξής σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  10645/ΓΔ4/23-1-2018 ΦΕΚ 120 προς ενημέρωσή σας.

 

 

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (άρθρο 23, Κεφ. Ε')

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του μαθητή και για τους λόγους της. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας, που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Για τους λόγους αυτούς, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , Επιστολή) και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή και ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου. Για τον λόγο αυτό ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης. Και οι Κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο σε περίπτωση, που για κάποιο λόγο απουσιάζει ο κηδεμονευόμενος ανήλικος μαθητής, έστω και για μία διδακτική ώρα.


Για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών για διάστημα ημερών, οι οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης.
Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, επισημαίνεται  χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών "επαρκής" εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη..


Πρόσθετες επισημάνσεις:


α) Οι γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς κατά την εγγραφή του παιδιού τους δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση πώς θέλουν να ενημερώνονται από το σχολείο. Τους προτείνουμε με Ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλεφώνημα ή Επιστολή, που θα την παραλαμβάνουν από το σχολείο. Το SMS είναι ανέφικτο για το σχολείο για οικονομικούς λόγους.


β) 24 ημέρες για όλο το διδακτικό έτος, που οι απουσίες που καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρούνται, ανήκουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
 • που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος
 • με νεοπλασίες που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης
 • που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
 • που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος

γ) 20 ημέρες για όλο το διδακτικό έτος, που οι απουσίες καταχωρίζονται επίσης δεν προσμετρούνται:

 • Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση
 • Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο
 • Θεραπείες οξείες ή χρόνιες που απαιτούν παραμονή στο Νοσοκομείο.

δ) Δεν υπολογίζονται επίσης απουσίες:

 • Δραστηριοτήτων μαθητών στο εξωτερικό ή το εσωτερικό εγκεκριμένες
 • Προσέλευσης ενώπιον του Συμβουλίου επιλογής Οπλιτών
 • Θρησκευτικών εορτών, μαθητών που ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα
 • Απασχόλησης μαθητών εντός του σχολείου
 • Που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Συμμετοχής σε προγράμματα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό.
 • Αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα. (τροποποίηση με Υ. Α. 84999/ΓΔ4/ΦΕΚ 1883/ 24-05-2018)

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 31ου ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

competitions

Ανακοινώσεις προς γονείς και κηδεμόνες

syll gon 4

Ώρες ενημέρωσης γονέων

parents meeting

Στοιχεία Επικοινωνίας (contact information)
31st Lyceum (Senior High School) of Thessaloniki - Greece

79 Anaximandrou str. TK 54250, Thessaloniki

Tel. +30 3210 316897 Fax +30 2310 303134


31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναξιμάνδρου 79,  Τ.Κ. 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310316897 Φαξ: 2310303134


email: 31lykthe(at)sch.gr


 

 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

ebooks