Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών του Γενικού Λυκείου

evaluation

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι  για την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα. Οι τέσσερις κυριότερες τροποποιήσεις σε σχέση με τα έως τώρα ισχύοντα στο Π.Δ. 46/2016 (Α΄ 74), που θα περιλαμβάνονται σε αυτό είναι οι εξής:

1.    Τα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

Α’ Ομάδα

 

Β’ Ομάδα

Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

   

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Θρησκευτικά

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (3ωρη συνεξέταση)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 Άλγεβρα

Βιολογία

Γεωμετρία

Φυσική Αγωγή

Ιστορία

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες

Φυσική

Μαθήματα Επιλογής:

·         Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

·         Εικαστικά

·         Στοιχεία Θεατρολογίας

Χημεία

 Πολιτική Παιδεία

2.    Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2)ομάδες:

Α’ Ομάδα

Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας που είναι κοινά για τις δύο ομάδες προσανατολισμού

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (3ωρη συνεξέταση)

Ιστορία

Βιολογία

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Άλγεβρα (Γενικής Παιδείας)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Προσανατολισμού)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (Γενικής Παιδείας)

Φυσική (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

Β’ Ομάδα

Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Γεωμετρία

Φιλοσοφία

Φυσική

Θρησκευτικά

Χημεία

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

Φυσική Αγωγή

3.    Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

Α’ Ομάδα

Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα γενικής παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις:

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (3ωρη συνεξέταση)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Ιστορία

Βιολογία

Β’ Ομάδα

Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

4.    Σε όλες τις τάξεις του Ημερησίου Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου με εξαίρεση τα μαθήματα Φυσική Αγωγή και Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες στα οποία δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, και η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο.

Η Διεύθυνση του 31ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

 

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

competitions

Ανακοινώσεις προς γονείς και κηδεμόνες

syll gon 4

Ώρες ενημέρωσης γονέων

parents meeting

Στοιχεία Επικοινωνίας (contact information)
31st Lyceum (Senior High School) of Thessaloniki - Greece

79 Anaximandrou str. TK 54250, Thessaloniki

Tel. +30 3210 316897 Fax +30 2310 303134


31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναξιμάνδρου 79,  Τ.Κ. 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310316897 Φαξ: 2310303134


email: 31lykthe(at)sch.gr


 

 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

ebooks