Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο στον επαγγελματικό προσανατολισμό για μαθητές/τριες της Β΄ ή Γ΄ Λυκείου

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

Σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες επικοινωνίας με το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις δράσεις ως προς τη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ατομικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορά μαθητές και μαθήτριες Β΄ ή Γ΄ Λυκείου. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών για να επικοινωνήσουν με το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. συμπληρώνουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και την αποστέλλουν στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.: 2kesyathess@sch.gr. Στη συνέχεια ο αρμόδιος εκπαιδευτικός του Κ.Ε.Σ.Υ. επικοινωνεί με το γονέα/κηδεμόνα και ορίζουν από κοινού συνάντηση του μαθητή/τριας με το γονέα/κηδεμόνα στο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Προτείνουμε πριν τη συνάντηση στο Κ.Ε.Σ.Υ., ο μαθητής - η μαθήτρια να έχει συμπληρώσει τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού: “Γνώρισε τον εαυτό σου, ΤΕΣΤ επαγγελματικού προσανατολισμού” στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr/teens) και να έχει μαζί του/της το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η Διεύθυνση του 31ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

 

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

competitions

Ανακοινώσεις προς γονείς και κηδεμόνες

syll gon 4

Ώρες ενημέρωσης γονέων

parents meeting

Στοιχεία Επικοινωνίας (contact information)
31st Lyceum (Senior High School) of Thessaloniki - Greece

79 Anaximandrou str. TK 54250, Thessaloniki

Tel. +30 3210 316897 Fax +30 2310 303134


31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναξιμάνδρου 79,  Τ.Κ. 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310316897 Φαξ: 2310303134


email: 31lykthe(at)sch.gr


 

 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

ebooks